Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach

Wiktorie

„Wiktorie” to statuetki przyznawane na zakończenie roku szkolnego. Te prestiżowe nagrody przyznawane są uczniom, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w nauce w mijającym roku szkolnym. Nauczyciele przedmiotów – języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, historii oraz matematyki (na podstawie przedstawionych na początku roku szkolnego kryteriów) wyznaczają ucznia z danej klasy, który otrzyma statuetkę. To nauczyciel decyduje, który z uczniów jest „najlepszy z najlepszych”. Statuetki były już w szkole przyznawane od 2002 roku, jednak tylko za osiągnięcia sportowe. „Wiktorie” po raz pierwszy zostały wprowadzone do puli nagród w roku szkolnym 2014/2015. Te szczególne wyróżnienia mają zachęcić uczniów do podejmowania trudu dążenia do jak najlepszych wyników w nauce. Sponsorem szkolnych „Wiktorii” jest Szkolna Kasa Oszczędności.

 

rok szkolny 2021/2022

 

Rok szkolny 2021/2022 to kolejny rok naznaczony ograniczeniami związanymi z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi Covid-19. Konkursy, w których mogli wykazać się uczniowie zaczęły pojawiać się dopiero w II półroczu.

 

23 czerwca 2022r. na uroczystosci pożegnania absolwentów statuetki wręczył p. Jan Słodki - Wójt Gminy Głuchów.

W kategorii „język polski” statuetkę i tytuł Mistrza Mowy Polskiej otrzymała:Zofia Pawlik kl.8
W kategorii „język angielski” statuetkę i tytuł English Champion otrzymała Zofia Pawlik kl.8
W kategorii „przyroda” statuetkę i tytuł Najlepszego Przyrodnika otrzymała Zofia Pawlik kl.8
W kategorii „historia” statuetkę i tytuł Najlepszego Historyka otrzymała Zofia Pawlik kl.8
W kategorii „matematyka” statuetkę i tytuł MATbohatera otrzymała Wiktoria Winiarska kl.8

 

24 czerwca 2022r. na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w kategorii „język angielski” statuetkę i tytuł English Champion otrzymała Małgorzata Słodka kl.7

 



Poprzednie lata

Wygenerowano w sekund: 0.03
3,720,961 unikalne wizyty